J.R.B.E.H

E.S.D

J.S.D

E.S.B

N.Z.E.O

A.C.B

C.C.O

U.E.A

C.S.C

J.E.A

W.A.L

C.B.O

C.R.O

C.R.B.S.K
programme de la semaine
écrit le: 12 novembre 2019 à 20:06

programme de la semaine

 

Division HONNEUR

Lieu Rencontre Heure Observations
7éme journée
mardi 19/11/2019
EL HADJEB J.R.B.El Hadjeb - E.S.Djamourah 14h30  
BRANIS J.S.Djamourah - E.S.Branis 14h30  
ZRIBET EL OUED APC N.Zeribet El Oued - C.S.Chaiba 14h30  
EL GHROUS U.El Amri - A.C.Besbes 14h30  
BISKRA EL ALIA J.El Alia - C.R.O EL Okbi 14h30  
SIDI KHALED C.R.B Sidi Khaled - C.C.Ourlal 14h30

 

 

 

Programme des rencontres de la semaine
 

Division HONNEUR

Lieu Rencontre Heure Observations
6éme journée
vendredi 15/11/2019
BRANIS E.S.Djamourah - J.El Alia 14h30  
samedi 16/11/2019
BRANIS E.S.Branis - U.El Amri 14h00  
OURLAL C.C.Ourlal - N.Zeribet El Oued 14h00  
CHAIBA C.S.Chaiba - J.S.Djamourah 14h00  
LICHANA W.A.Lichana - J.R.B.El Hadjeb 14h00  
SIDI OKBA C.R.O EL Okbi - C.R.B Sidi Khaled 14h00  
 

Division Pre Honneur

Lieu Rencontre Heure Observations
5éme journée
vendredi 15/11/2019
FOUGHALA R.S.Foughala - I.R.Ouled Djellal 14h30  
OURLAL C.R.B.Lioua - C.S.Z.Tolga 14h30  
BORDJ BEN AZOUZ U.S.J.Bordj Ben Azouz - T.R.B.El Outaya 14h30  
EL KANTARA C.R.B.El Outaya - J.S.K.Ain Naga 14h30  
SIDI OKBA J.S.Sidi Okba - U.S.M'khadma 14h30  
 

Division U19-A

Lieu Rencontre Heure Observations
1ère journée
vendredi 15/11/2019
BESBES A.C.Besbes - C.S.Z.Tolga 10h00  
OURLAL C.C.Ourlal - C.R.B.Lioua 10h00  
SIDI KHALED C.R.B Sidi Khaled - U.El Amri 14h30  
samedi 16/11/2019
FOUGHALA R.S.Foughala - C.S.Chaiba 10h00  
 

Division U19-B

Lieu Rencontre Heure Observations
1ère journée
vendredi 15/11/2019
BRANIS E.S.Branis - E.S.Djamourah 10h00  
EL HADJEB J.R.B.El Hadjeb - W.A.Lichana 14h00  
samedi 16/11/2019
M'KHEDMA U.S.M'khadma - C.S.E.Bentious 10h00  
EL KANTARA C.R.B.El Outaya - J.S.Djamourah 10h00  
 

Division U19-C

Lieu Rencontre Heure Observations
1ère journée
vendredi 15/11/2019
ZERIBET EL OUED complexe M.Zeribet El Oued - C.R.O EL Okbi 10h00  
CHETMA C.S.C Chetma - N.Zeribet El Oued 10h00  
samedi 16/11/2019
EL FEIDH M.B.E.F EL Feidh - J.S.K.Ain Naga 13h00  
 

Division U17-A

Lieu Rencontre Heure Observations
1ère journée
vendredi 15/11/2019
    Tous droits réservés © 2016 - 2020 Ligue Wilaya de Football - Biskra.